Jag blir så effektiv av att jobba hemma. Jag känner mig socialt undernärd?

Jag saknar mitt team och är osäker på hur de egentligen mår? Jag vet inte vilket resultat jag skapar eller om jag faktiskt tillför mervärde?

Ja, det är bara ett par exempel på kommentarer i hemmajobbandets och Covids kölvatten.

Människan trivs som bekant i grupp, det ger trygghet och säkerhet. Det utvecklar och det stärker. Å andra sidan finns det många som känner sig begränsade i att ständigt vara på kontoret. De sociala kontakterna kräver din närvaro, du blir störd och får sällan göra klart det du tänkt.

Myntet har onekligen två sidor och självklart finns det lika många facit som det finns personer.

Det finns dock en sak som är gemensam för alla organisationer, de har en kultur! Hur bygger man kultur när man inte träffas. I vissa organisationer som varit förskonade och kunnat anställa nya medarbetare börjar två läger träda fram. Det gamla gardet som känner varandra, som har träffats dagligen i flera år, haft kickoffer och andra sociala events ihop. Vi vet hur kollegan rör sig när den är stressad, vi kan läsa av en blick och förstå att vi behöver stötta lite extra. En annan blick kan betyda, ”backa, jag behöver arbetsro”.

Det andra lägret har inte träffat alla sina kollegor, kanske inte någon alls utöver sin ledare. Den digitala medarbetaren textar och slackar för att komma fram. Ibland ringer de och får en röst, teamsmöten i all ära, men det är svårare att lära känna människor den vägen. Hur många sociala signaler missar de?

Hur behåller och utvecklar vi vår kultur när två läger finns? Går de att samköra eller är det dags att se över inte bara arbetssätt utan även vår kultur?

Efter ett par månader kanske den digitalt anställde  börjar fundera i banor som, vilken typ av bolag jobbar jag på egentligen och är det rätt för mig? Hur ska en digitalt anställd kunna veta det, egentligen?

Vi som jobbar med kompetensförsörjning ser en ökad risk till onödigt korta anställningar. Om rätt person stannar för kort tid kan det skada både den personliga utvecklingen och organisationens framfart.

Jag har inte alla svar, men är nyfiken på hur du hanterar dessa frågeställningar? Jobbar du annorlunda med ert kulturarbete och hur? Ser du delade läger hos er och hur bryggar ni dem? Hör gärna av er så kan vi dela erfarenheter och kanske hjälpas åt.

Eric Mannheimer, 0706-296808