Att upprätthålla business och sociala aktiviteter trots ett extremt läge.

Blåser liv i ett gammalt inlägg som jag kom att tänka på idag när jag gick på en till synes öde Avenyn jämfört med hur det brukar se ut runt lunch en måndag. I “volatila” tider som dessa känner jag som företagare att det är otroligt viktigt att upprätthålla business utan att tappa ansvar för andra och för sig själv. Vi har bl.a. börjat ta fler ”walk and talk-möten” med kunder, kandidater och konsulter. Vi möts ute, på behörigt avstånd med intakt agenda!

Gick förbi den här ensamma båten för en tid sen. Kanske är ägaren till båten lat, slarvig eller glömsk som inte tagit upp den, jag väljer att se honom som smart. När jag hade segelbåt för några år sedan så valde vi att ha i båten året runt ett par gånger. Ett av de starkaste minnena från alla mina seglingar är när jag och båtkompisen satte segel och kryssade mellan snötäckta kobbar och skär, på juldagen! En möjlighet att få ett resultat som alla andra inte fick.

Att promenera med en ny eller befintlig kund kan ge vinklar och möjligheter som ingen av er fångat tidigare. Möjligheter!

Jag märker ofta att mitt tänk i det privata fungerar lika bra i jobbet och att skapa möjligheter som dessa tror jag borgar för ett lyckosamt företagande. Samma sak här, gör du som alla andra så får du också samma resultat.

“Upprätthåll business utan att sluta ta ansvar”

De dagar jag jobbar hemma så brukar jag efter lämning av min dotter ta en promenad. Walk-and talk möten använder jag ofta när vi är två som behöver prata av oss, men jag nyttjar även telefonen.  Avstämningar med kollegor och kunddialoger är utmärkta för promenader oavsett i sällskap eller på telefon. För mig ger det så mycket mer att vara ute i naturen och kombinera det med produktivitet. Att vara bunden till ett kontor och tider är inget för Aliby och jag tror fler borde följa med oss medströms här.

Gör du som alla andra får du aldrig veta vilket resultat du hade fått om du hade gjort något annorlunda. Jag tror att Alibys sätt att tänka och agera kommer att skapa nya vägar och möjligheter.

Aliby valde tidigt att växa snabbt och brett. Vi etablerade oss i Stockholm 2016, i Göteborg och Malmö under 2017. Vi är idag ca 30 aktiva konsulter på tre orter. En utmaning i en spridd organisation är ledarskapet, det är svårare att leda på distans men våra kolleger vittnar om ett närvarande och tydligt ledarskap. Med telefon och video kommer man långt.

Vi valde att sjösätta på tre orter och att inte ta upp någon av båtarna när vintern kommer, vi ser redan att det ger oss möjligheter, inte minst att ta oss an större projekt och nyttja våra kolleger och nätverk över orterna när det behövs.

Med sol i sinnet,

Eric