Jag och mina kollegor har många år på nacken när det kommer till rekrytering och chefsrekrytering. Vi har försökt att enas om vad som egentligen ligger till grund för en lyckad rekrytering. Oavsett om man som företag anlitar konsulter eller gör jobbet själv så finns det ett par givna parametrar som skapar framgång. Det finns så klart ingen garanti för en lyckad rekrytering då det handlar om människor, men visst kan man bättra på oddsen rejält:

  1. Säkerställ varför ni rekryterar en chef eller specialist– det händer att man spontant och lite panikartat vill ersätta en nyckelperson som slutar. Risken här att man försöker kopiera en person vilket i sig är omöjligt, tänk istället efter vad ni verkligen behöver och involvera andra som jobbat med personen i fråga. Ofta kommer man då fram till att man bör tweeka sina krav.
  2. Kravprofil/ arbetsbeskrivning. Tänk verkligen igenom vad personen ska och behöver göra och ta en rejäl funderar på om allt verkligen är rimligt. Ofta när vi kommer till en kund så är det mer av en önskelista än en kravprofil.
  3. Ert varumärke– Uppfattar ni själva och kandidatmarknaden ert varumärke på samma sätt? Här finns ofta en diskrepens givet hur snabbt omvärlden rör sig. Se ert rekryteringsarbete som en möjlighet att fånga marknadens syn på er och branschen och ta till er.
  4. Skapa en tydlig rekryteringsprocess, vem gör vad och i vilket steg. Förankra denna med alla kandidater OCH med de från er som ingår i processen. Alla har mycket att göra men att låta en kandidat vänta flera veckor på att en chef ska få luft är farligt. “Managera” förväntningar helt enkelt.
  5. Sist men inte minst. ÅTERKOPPLING. Var snabb och noggrann. Alla vill veta vad som händer. Särkilt i en jobb-bytar-process. Även om ni gör massor av rekryteringar årligen så är troligen kandidaten inte i processer så ofta. det är stora beslut och snabb och tydlig återkoppling vinner man alltid på.

Och du, det är kanske inte alltid är så att det är en rekrytering man ska genomföra. Oavsett om det gäller chefsrekrytering eller annan rekrytering. Läs gärna mitt inlägg om att ANLITA EN KONSULT OCH HA ALIB(I)Y  som bla innehåller 10 tips till just konsultköpare.

Lycka till med era rekryteringar!

Vänligen,

Eric Mannheimer