Ägaren till den här båten har något de andra på bryggan inte har i vinter – en möjlighet att gå ut på havet när som helst. Att göra som alla andra ger samma resultat som alla andra får. 

 

Kanske är ägaren lat, slarvig eller glömsk som inte tagit upp sin båt- jag väljer att se honom som smart. När jag hade segelbåt för några år sedan så valde vi att ha i båten året runt ett par gånger. Ett av de starkaste minnena från alla mina seglingar är när jag och båtkompisen satte segel och kryssade mellan snötäckta kobbar och skär, på juldagen! En möjlighet att få ett resultat som alla andra inte fick.

Jag märker ofta att mitt tänk i det privata fungerar lika bra i jobbet och att skapa möjligheter som dessa tror jag borgar för ett lyckosamt företagande. Samma sak här, gör du som alla andra så får du också samma resultat.

”Gör något annorlunda och få nya resultat”

 

Aliby har valt att växa snabbt och brett. Vi etablerade oss i Stockholm 2016, i Göteborg och Malmö under 2017. Vi är ca 20 aktiva konsulter på tre orter. En utmaning i en spridd organisation är ledarskapet, det är svårare att leda på distans men våra kolleger vittnar om ett närvarande och tydligt ledarskap. Med telefon och video kommer man långt.

Vi väljer att sjösätta på tre orter och att inte ta upp någon av båtarna när vintern kommer, vi ser redan att det ger oss möjligheter, inte minst att ta oss an större projekt och nyttja våra resurser över orterna när det behövs.

Den här bilden tog jag på en av mina walk-and-talks. De dagar jag jobbar hemma så brukar jag efter lämning av min dotter ta en promenad. Walk-and talk möten använder jag ofta när vi är två som behöver prata av oss, men jag nyttjar telefonen. I morse hade jag tre avstämningar med kollegor och två kunddialoger under min promenad. För mig ger det så mycket mer att vara ute i naturen och kombinera det med produktivitet. Att vara bunden till ett kontor och tider är inget för Aliby och jag tror fler borde följa med oss medströms här.

 

Gör du som alla andra får du aldrig veta vilket resultat du hade fått om du hade gjort något annorlunda. Jag tror att Alibys sätt att tänka och agera kommer att skapa nya vägar och möjligheter. Så fånga dagen och gör något nytt, kanske anlita oss som tänker annorlunda:)

Med sol i sinnet,

Eric