Posts

Projektledning – Att lägga tid och energi på rätt saker och vid rätt tidpunkt

Ibland undrar jag varför vi lägger ner all den tid, den energin och hela vår själ i det vi gör…

Ofta när ett projekt startar upp så har man en tendens att missa, negligera eller underskatta den tid och energi som krävs för att förändra organisationen i den riktning som är konsekvensen av den förändring som projektet kommer att implementera.

När du startat exekveringen i projektet och går in i leverans av projektet, det är ofta då, en liten tid in som du börjar stöta på utmaningar runt och omkring ditt uppdrag.

Frågor från människor som direkt eller indirekt noterar att de kommer att bli påverkade eller kan påverkas börjar ställa frågor; ”Varför ska vi göra det här?”, ”vi har inte fått information”, ”har du inte glömt”… eller du blir ifrågasatt av styrgrupp eller ledning.

I detta läge är det både lätt och mänskligt att bli frustrerad, trött och irriterad och som följd börjar fokusera på att följa upp leverabler, skickar ut presentationer till alla och envar, lägger tid på att svara på alla mailfrågor som börjar droppa in. Allt detta är ofta en konsekvens av att du faktiskt har missat, bortsett eller underskattat att lägga tid för förändringsarbetet i projektbudgeten.

Enligt min erfarenhet är det dock inte alls för sent att korrigera kursen och få både projekt och dig själv på rätt kurs igen.

Några av mina knep:

  • Prata, tala, informera – Kommunicera.
  • Möt involverade och intressenter face to face, både i enrum, mindre antal personer och stormöten. I dessa sammanhang kan du få människor att förstå att de blir lyssnade på. Om du lovar att återkoppla på någons oro eller synpunkt, se till att göra det och oavsett om svaret du ger är det de vill höra eller inte – Lyssna och var tydlig.
  • Bemöt alla med respekt för deras kompetens och det de kan bidra med – Respektera

Du kommer aldrig vara expert på allas områden men du kommer att respekteras för ditt arbete och enligt min erfarenhet få hjälp att lyckas med ditt projekt.

Hoppas du kan ha nytta av och kanske till och med att detta inlägg kan hjälpa dig i pågående projektplanering – som ägare, initiativtagare eller projektledare, säkerställ tid för kommunikationsinsatser i budget och skapa en tryggare projektleverans genom att lägga din energi, tid och själ i rätt fas och på rätt saker.

 

/Patrik Samuelsson

Kommentarer är stängda för denna post...