Posts

Aliby & digital transformation

Rekrytering inom digital transformation

Aliby stöter dagligen på kunder som befinner sig mitt i den digitala transformation och som är ute på en rejäl en förändringsresa. Kraven på verksamheter, hotet från nya innovationer och behovet av den bästa kompetensen kopplat till detta är påtagligt närvarande hos många företag.

Aliby tror att mycket har förändrats bara det senaste året och den digitala utvecklingen är i ständig rörelse med nya innovationer och krav att förhålla sig till. Trots detta möter vi även kunder som inte har förstått förändringsbehovet, vilket är skrämmande.

Vi tror inte det finns någon färdig modell för någon verksamhet att ta efter. Snarare bör man se till sina kunder och utgå ifrån slutanvändarens upplevelser, det är ju trots allt de som kommer vara avgörande i efterskalvet av den pågående transformationen.

Då kundens digitala behov alltmer styr så ställer det högre krav på verksamheterna att ligga i framkant. Förutom ny teknik, nya verktyg och mycket annat som inverkar är jag utifrån min dialog med kunder helt övertygad om att omvärldsbevakning är en förutsättning för alla verksamheter att stå sig mot branschkonkurrenter, eller för att överhuvudtaget överleva. Lär känna er omvärld, vad som händer inom din bransch, vad dina kunder har för digitala behov och hur det ser ut inom andra branscher i andra skeden.

Aliby förstår och kan göra skillnad

Vi på Aliby gör dessa analyser varje dag för att just kunna vägleda våra kunder och hjälpa dem att upprätthålla en modern organisation.

I takt med den digitala transformationen så ser vi även en organisatorisk förändring där IT Management blir ett alltmer centralt gränssnitt i den moderna organisationen. Jag är övertygad om att det krävs ett organisatoriskt helhetsperspektiv där IT, marknad och ledning med största sannolikhet arbetar gränsöverskridande för att på bästa sätt realisera transformationen och få det att landa så mjukt som möjligt i resterande organisation.

I den moderna organisationen, med ett helhetsperspektiv, förändras även kompetensbeskrivningarna för företagens centrala roller. Jag är därför helt övertygad om att även vi i vår bransch måste vara lika föränderliga och agila i vår verksamhet för att på bästa sätt kunna vägleda våra kunder längsmed denna resa!

Vi ses.

 

IT Rekrytering Aliby
Michaela Wahlberg

+46704934829

michaela.wahlberg@aliby.se

Kommentarer är stängda för denna post...