Archive: Nov 2018

Aliby & digital transformation

Rekrytering inom digital transformation Aliby stöter dagligen på kunder som befinner sig mitt i den digitala transformation och som är ute på en rejäl en förändringsresa. Kraven på verksamheter, hotet från nya innovationer och behovet av den bästa kompetensen kopplat till detta är påtagligt närvarande hos många företag. Aliby tror att… Read More

Läs mer