Acceptans och förlust- mina värsta fiender

”Att acceptera något oacceptabelt” Jag får ofta frågan vad som driver mig och har reflekterat en hel del kring det. Förändring och förbättring kommer jag ideligen fram till. Att hålla farten samtidigt som jag kan påverka och förbättra det är en mäktig...

Aliby & digital transformation

Rekrytering inom digital transformation Aliby stöter dagligen på kunder som befinner sig mitt i den digitala transformation och som är ute på en rejäl en förändringsresa. Kraven på verksamheter, hotet från nya innovationer och behovet av den bästa kompetensen kopplat...