Aliby har som bekant en Sputnik i vår logo – Sputnik, fritt översatt, betyder färdkamrat.

I syfte att visualisera vår affär- och nyttan av den- kommer vi löpande att skriva reportage om Alibys färdkamrater, våra konsulter, kandidater och kunder. Hur ser deras utmaningar ut kopplat till den pågående digitala transformation som sker och hur möter de den.

Utan våra färdkamrater är vi ingenting, vare sig som bolag eller person anser jag.

Först ut som Alibys färdkamrat är Mats Munkhammar som är nyligen tillträdd CIO för Green Cargo, en organisation som i allra högsta grad befinner sig i transformation, ett arbete som Mats leder.

 

Är det lättare eller svårare att vara CIO idag jämfört med för 5 år sedan?

Varken eller, för mig handlar det om att ha en mycket god verksamhetsförståelse i kombination med förståelsen av vilka möjligheter och eventuella begränsningar som teknologin erbjuder övertiden. Nu som då bedöms du på förmågan att leverera, skapat affärsvärde och den totala kostnaden för IT. Rollen bygger mycket på tillit och förtroende, vilket är något som måste förtjänas.

 

Hur tacklar ett traditionellt bolag som Green Cargo den digitala transformation som pågår för fullt?

Med ett tydligt utpekat ägarskap i verksamheten, regelbunden kommunikation till hela organisationen och en strukturerad styrning av initierade initiativ i kombination med ett pragmatiskt synsätt på prioritering mellan akuta operationella behov och långsiktighet.

 

Vad är nyckeln till att som CIO lyckas i detta?

Ödmjukhet inför uppgiften och fullständig transparens om allt till alla relevanta intressenter.

 

Hur mycket är digitalisering ett modernt ”saying” kontra verklighet för dig?

För mig är det inget nytt, då att informationsteknologi alltid i sin grund syftat till att effektivisera verksamheten  och realisera nya affärsmöjligheter.

 

Vilket är det största hotet för att lyckas med digitalisering 2018?

Oavsett år är det för oss framförallt två saker; yttre oplanerade händelser som påverkar vår dagliga produktion som gör att vi inte kan bibehålla ”sense of urgency” i transformationsplanen och organisationens förmåga och vilja att förändra sig.

 

Givet vikten av rätt kompetens för att lyckas- hur långt har man kommit i frågan att säkerställa digital kompetens i Green Cargo?

Vi har analyserat vilka nyckelkompetenser som vi måste ha internt för att kunna genomföra vår transformation och förvalta den övertiden. Vi har även fastställt våra strategiska samarbetspartners när det gäller rekrytering av IT-medarbetare.

 

Finns det någon del av en organisation – i din mening, som inte påverkas av en digital transformation?

Det beror på omfattningen som transformationen spänner över, i vårt fall kommer alla medarbetare vid något tillfälle att påverkas.

 

Om du skulle bygga en organisation från scratch- med utgångspunkt 2018 – vad hade du gjort först som du tror att äldre bolag missat pga transformationen?

En tydlig vision, vad skall åstadkommas och varför. Det är också viktigt att involvera olika kompetenser och erfarenheter, t ex förmågan att se nya möjligheter, djup operativ expertis och förändringsledning, i arbetet.

 

Vi tackar Mats och önskar honom, vårt nätverk och färdkamrater en trevlig helg!

 

Mats Munkhammar, CIO Green Cargo AB

Eric Mannheimer, CEO & grundare Aliby Consulting Group