Boxa in folk eller tro på jokrar?

  Om du inte har gjort något, är det samma sak som att du inte kan det eller vill det?    Allt för ofta träffar jag kandidater som är frustrerade för att de inte kommer vidare i processer för att de inte har rätt erfarenhet. Rekryterare eller anställande...

Alibys färdkamrat – Mats Munkhammar

  Aliby har som bekant en Sputnik i vår logo – Sputnik, fritt översatt, betyder färdkamrat. I syfte att visualisera vår affär- och nyttan av den- kommer vi löpande att skriva reportage om Alibys färdkamrater, våra konsulter, kandidater och kunder. Hur ser deras...