Rekrytering till startups & grownups

Kan startups köpa rekrytering? Ja- är det enkla svaret eller tom – Ja, startups borde köpa mer extern rekrytering. Extern rekrytering och startups rimmar inte alltid. När jag frågar investerare vad som är viktigast att titta på i en startfas så är de jag har...