Anlita en konsult och gör det nogrannt

Jag får ofta känsla att anlitandet av en konsult inte tas på lika stort på allvar som en anställning. Denna spaning gäller oavsett om det är en IT- eller Managementkonsult som skall anlitas. Processen går fort och jag uppfattar att det slarvas från den anlitande partens håll. Många gånger har behovet ej förankrats internt eller så har budgeten för den resurs man söker inte fastställts. Vidare blir många kunder dessutom förvånade när man som leverantör av en konsult säger att man skall ta referenser. Bara för att man inte anställer så skall man väl ändå inte skippa referenser, eller?!

Så här kommer lite välmenande råd till er som skall anlita en konsult inom IT eller Management området, oavsett om ni vänder er till Aliby eller annan, så ha koll på nedan:

  1. Säkerställ VARFÖR ni behöver en konsult
  2. Säkerställ att ni har MANDAT att ta in en konsult
  3. Säkerställ vad ni kan BETALA för konsulten
  4. Säkerställ, NÄR och i vilken OMFATTNING, ni behöver konsulten
  5. Ställ sen frågan till EN leverantör inte 10 (det blir bara kladdigt)
  6. Ställ KRAV på er leverantör och var beredd på MOTKRAV
  7. Var noggrann i urvalet och ta REFERENSER
  8. Ha inte konsulten LÄNGRE ÄN NÖDVÄNDIGT
  9. Blir behovet permanent, överväg att ANSTÄLLA
  10. Våga AVSLUTA om det är fel konsult

Jag har två gånger byggt upp en konsultaffär, sist på Titan IT och nu i mitt egna bolag, och det är ett återkommande tema att man inte riktigt följer dessa (enligt mig) rätt enkla regler. Jag vet att om man gör det så får man en bättre, pricksäkrare och för alla inblandade parter, trevligare process.

Så om du känner dig redo att hantera ovan 10 punkter nästa gång du skall anlita en konsult, vänd dig gärna till mig på eric.mannheimer@aliby.se alt +46 706 296 808.

Fridens liljor,

Eric