Digitalisering och BI förändrar behovet av IT rekrytering

Vill dela med oss av en artikel som är tankeväckande för vårt och våra kunders arbete med rekrytering. Den pågående digitaliseringen ställer helt nya krav på samhället i stort och företagen i synnerhet. Våra kunder möter nya utmaningar som kräver nya tankesätt och inte minst ett nytt sätt att tänka kring rekrytering.

http://www.forskning.se/2016/04/12/digitaliseringen-forandrar-hela-var-varld/

Eric Mannheimer