Posts

Att rekrytera IT Management är svårt – Aliby behärskar det

IT Management- Aliby anpassar agila metoder 

Vi förser organisationer med agil kompetensförsörjning inom ramen för IT Management och gör det bättre. Vi ser IT Management som ett alltmer centralt gränssnitt i moderna organisationer.

Vi vill se IT Management som ett paraply som samlar upp behov från marknad, IT, affärsutveckling, produktutveckling, system samt ledning och styrning av organisationer.

De kandidater som är rätt för våra kunders behov är få och de är sällan aktiva i sitt sökande. För att säkerställa att marknadens mest lämpade kandidater kommer in i processen tillämpar vi search och headhunting som modell.

När våra kunders behov är nu, och inte sen, har vi möjlighet att tillsätta konsulter inom ramen för valda kompetensområden.

Genom vår rådgivning och expertis kan vi leda dig och din organisation framåt in i en modern framtid.

Ibland behöver du hjälp att tänka till kring din organisation, screena interna kandidater eller bygga rätt team genom att kartlägga dina anställdas styrkor och svagheter. Vi coachar våra kunder och ger vår analys till dig.

Eric Mannheimer

Kommentarer är stängda för denna post...